วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการใช้งาน ภาษาโลโก้

ตัวอย่างการใช้งาน
เมื่อเต่าโลโกเดินผ่าน จะระเบิดขึ้นเกิดมา โดยผู้ใช้จะเป็นผู้สั่งการทำงานต่างๆ เช่นการเดินตรง หัน 90000 องศา โดยคำสั่งในด้านทิศทางต่างๆ จะขึ้นอยู่กับทิศทางของเต่าโลโก

 เต่าโลโก

 ตัวอย่าง: สี่เหลี่ยม

FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น